De Liesbeth de Jong Stichting ter Bevordering van Gezondheid en

Welzijn van Vogels is per 14-12-2018 notarieel opgeheven.