Aspergillose

Wat is aspergillose?

Aspergillose is een infectie met de schimmel Aspergillus fumigatus. Vaak treedt deze infectie op doordat de vogels een verminderde weerstand hebben. Een heel belangrijke factor hierbij speelt de voeding. Zadenmengsels bevatten een tekort aan vitaminen en mineralen. Met name een tekort aan vitamine A blijkt een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van schimmelinfecties. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom dierenartsen aanbevelen om brokjes (pellets) te geven als hoofdvoeding voor uw papegaai. Meer informatie over de diverse soorten pellets kunt u krijgen bij uw dierenarts.


Is aspergillose besmettelijk?

Aspergillus is een schimmel die overal in de omgeving gevonden kan worden. In principe is aspergillose geen besmettelijke ziekte en wordt niet van een zieke vogel overgedragen op een gezonde vogel. Vogels die om een of andere reden een verminderde weerstand hebben, zijn echter wél gevoelig voor het ontwikkelen van deze schimmelinfectie.


Welke verschijnselen vertonen vogels die lijden aan aspergillose?

De schimmelsporen worden vanuit de omgeving ingeademd en nestelen zich in het ademhalingsapparaat (longen en luchtzakken, maar soms ook in de voorste luchtwegen zoals de neusholte). Een schimmelinfectie leidt daarom over het algemeen tot symptomen zoals niezen, rochelen en benauwdheid. De schimmelpropjes kunnen soms vanuit de longen en/of luchtzakken los schieten en daardoor de luchtpijp blokkeren, wat tot levensbedreigende situaties kan leiden.


Hoe kan vastgesteld worden of een vogel aspergillose heeft?

Het aantonen van de schimmelinfectie zelf is vaak lastig, maar door middel van verschillende diagnostische technieken kunnen wel aanwijzingen verkregen worden dat er sprake is van een schimmelinfectie. Methoden die gebruikt worden, zijn o.a. het maken van een röntgenfoto of CT-scan van de longen en het uitvoeren van een bloed- en/of endoscopisch onderzoek. Wanneer materiaal verzameld kan worden uit de luchtwegen, kan daarnaast dit materiaal nog bekeken worden onder de microscoop of ingezet worden voor kweek, om de infectie te bevestigen.


Is aspergillose te behandelen?

Er zijn diverse middelen beschikbaar om een schimmelinfectie te bestrijden. Het succes van de behandeling hangt vaak samen met de mate van aantasting van de longen en luchtzakken. Over het algemeen dient de behandeling langdurig te worden voortgezet. Daarnaast dienen de vogels in de tussentijd zoveel mogelijk ondersteund te worden, onder andere door het aanbieden van extra zuurstof (plaatsen in een zuurstofkooi). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw dierenarts.