Belastingfaciliteiten

U kunt (onder bepaalde voorwaarden) een schenking aan de LJFAAHW opvoeren als aftrekpost voor de belasting.
Per 1 januari 2008 is de LJFAAHW door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Voorwaarden aftrek gewone giften

· U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan. Bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.

· De uitgaven waren hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum.

- Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.

Niet-gedeclareerde kosten
Maakte u kosten voor de LJFAAHW? Dan kunt u deze kosten als gift meetellen als u ze bij die instelling kon declareren, maar dat niet hebt gedaan. Gaat het om niet-gedeclareerde autokosten, dan kunt u een vast bedrag meetellen van € 0,20 per kilometer. Voor taxikosten kunt u de werkelijke kosten meetellen.

Drempel en maximaal aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60.
U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Fiscale partner

Als u het hele jaar een fiscale partner had, telt u de aftrekbare giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u het drempelinkomen van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Vervolgens kunt u het aftrekbedrag verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Geen fiscale partner

Als u geen fiscale partner had, trekt u uw eigen giften af. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner had en niet koos om het hele jaar als elkaars fiscale partner te worden beschouwd.