Bestuur


Het bestuur wordt volgens de statuten gevormd door drie personen, waarvan twee leden een dierenarts-specialist vogelgeneeskunde moeten zijn. Het huidige bestuur bestaat uit:

Dr. J.T. Lumeij,
dierenarts-specialist vogelgeneeskunde (Diplomate European College of Zoological Medicine), voorzitter;

Mw. L.N.M. de Jong,
secretaris;

Mw. Dr. I. Westerhof,
dierenarts-specialist vogelgeneeskunde (Diplomate European College of Zoological Medicine), penningmeester.