Definitie hiervan

Een vogelspecialist is een dierenarts die zich na zijn 6-jarige dierenartsopleiding heeft gespecialiseerd in de vogelgeneeskunde. De vogelspecialist houdt zich vooral bezig met de diagnose en behandeling van vogels die voor het genoegen van de mens in huis en hof worden gehouden.
Het specialisme omvat alle vogels, behalve het commercieel gehouden pluimvee. De specialisatie bestaat uit een 4-jarige trainingsperiode onder supervisie van dierenarts-specialisten, waarna met goed gevolg een Europees examen moet worden afgelegd.
De opleiding en het examen moeten zijn erkend door de European College of  Zoological Medicine (ECZM), de European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Een vogelspecialist is verplicht om bijscholingscursussen te volgen om zijn of haar specialistentitel te mogen blijven voeren. De titel vogelspecialist (in Europa aangeduid als 'Diplomate European College of Zoological Medicine [Avian]') moet niet worden verward met de term 'vogeldierenarts'.
De titel 'vogeldierenarts' is een niet erkende titel die wordt gevoerd door dierenartsen die daarmee aangeven vogels te willen behandelen. De titel 'vogeldierenarts', die in zekere zin misleidend is omdat er geen kwaliteitsgarantie aan verbonden is, kan in tegenstelling tot de specialistentitel worden gevoerd door alle dierenartsen zonder dat zij hiervoor een specifieke aanvullende opleiding of nascholing hebben genoten. Alle studenten diergeneeskunde krijgen gedurende hun opleiding slechts een basale kennis over de vogelgeneeskunde, waarbij de studenten die kiezen voor het studiepad gezelschapsdieren wat aanvullende informatie krijgen. Het voert te ver om met deze basale kennis reeds een titel 'vogeldierenarts' te voeren; toch wordt dit wel gedaan. Indien u een zekere mate van garantie wilt hebben dat de titel de kennis en kunde van de door u uitgekozen dierenarts dekt, is het daarom verstandig voor de diagnostiek en behandeling van zieke vogels met een hoge emotionele of economische waarde een dierenarts-specialist vogelgeneeskunde te consulteren.