Financieel beleidsplan

Financieel Beleidsplan 2014-2019
Liesbeth de Jong Stichting ter Bevordering van Gezondheid en Welzijn van Vogels

Het lange termijn financiële beleid van de stichting (LJFAAHW) is er op gericht om duurzaam onderzoek te kunnen financieren. Er wordt naar gestreefd om voortdurend een promovendus in de vogelgeneeskunde te kunnen bekostigen (richtlijn anno 2013 voor salaris inclusief lasten en overhead Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht voor AIO ongeveer € 100.000,- per jaar) en daarnaast een 5-tal kleinere projecten van € 5000,- per stuk, hetgeen een jaarlijkse uitkering van € 125.000,- noodzakelijk maakt. Ervan uitgaande dat jaarlijks 3% van het vermogen wordt besteed aan onderzoek, is uiteindelijk een totaal vermogen benodigd van ruim 4 miljoen euro.
Er zal worden getracht dit vermogen op te bouwen voornamelijk door het verwerven van legaten.
Als voorzien startkapitaal zal het vermogen van de huidige secretaris bij haar overlijden ter beschikking komen van de Stichting, behoudens een eventueel vruchtgebruik door haar echtgenoot.

Vanaf het moment dat het vermogen € 100.000,- bedraagt, kan jaarlijks worden begonnen met het structureel uitkeren van ongeveer € 3000,-

Het vermogen zal vanaf een omvang van € 100.000,- door een professionele vermogensbeheerder defensief worden belegd in met name dividend uitkerende fondsen.

In de aanloopperiode naar de boven beschreven financiële status, zijn de activiteiten van de Stichting vooral van promotionele aard en voornamelijk gericht op het verwerven van fondsen. Een belangrijke medium hierbij zal zijn een website.
.
Vanaf het moment dat het vermogen € 100.000,- bedraagt, zal ter vergroting van de naamsbekendheid en vooral bedoeld als promotionele activiteit, getracht moeten worden om elke 2 jaar een bescheiden bedrag ter beschikking te stellen voor kleinere onderzoeksprojecten op het congres van de vogelspecialisten van de European College of Zoological Medicine.

Vanaf het moment dat elke twee jaar publiciteit gegeneerd kan worden rond het toekennen van onderzoeksgelden, is het de verwachting dat meer belangstelling voor de Stichting kan worden gegenereerd.

Totdat een voldoende groot startkapitaal uit een legaat wordt verkregen, is het voornamelijk een slapende stichting waarvan de secretaris de vooralsnog eerste erflater is. Deze secretaris kan tijdens haar leven sturing geven aan de Stichting die haar naam draagt.

Utrecht 17-12-2013