Is uw vogel ziek?

De meeste vogels die als gezelschapsdier worden gehouden, zijn van nature prooidieren.
Dit heeft als consequentie dat deze vogels zo lang mogelijk zullen proberen te verbergen dat ze ziek zijn. Volgens de natuurwetten geldt immers het recht van de sterkste…

Dit leidt er vaak toe dat vogels pas (te) laat aangeboden worden aan een (in vogelgeneeskunde gespecialiseerde) dierenarts. Hierdoor kan het behandelen en genezen soms moeizaam verlopen.
Het is dus van belang om bij verdenking op ziekte zo snel mogelijk contact te zoeken met een dierenarts die uw vogel adequaat kan behandelen.