Links

Parkietenfun! - Parkieten info
Website van Josephine die ook de website van de LJFAAHW heeft gebouwd. U vindt hier informatie over verschillende soorten parkieten. 

ECZM
European College of Zoological Medicine

EBVS
European Board of Veterinary Specialisation

KNMvD
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 
Afdeling Vogels en Bijzondere Dieren, Departement Gezelschapsdieren
Faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht 

Dierenkliniek Hoofdstraat
Hoofdstraat 121 / 123
3971 KG Driebergen - Rijsenburg 

Bush budgies
Parkieten zo veel mogelijk in de oorspronkelijke wildvorm zoals ze vrij in de Bush in Australië rondvliegen.