Missie

De missie van de Liesbeth de Jong Stichting ter Bevordering van Gezondheid en Welzijn van Vogels (LJFAAHW) is om onderzoek en verspreiding van kennis te faciliteren met betrekking tot gezondheid en welzijn van vogels in relatie tot de mens en zijn leefomgeving.
Het kapitaal van de Stichting zal worden gegenereerd door middel van fondsenwerving.