Onderzoeksprojecten

Onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelmethoden voor verenplukkende papegaaien.

Verenplukken komt voor bij ongeveer 10% van de gehouden papegaaien. Vooral grijze roodstaarten, kaketoes en edelpapegaaien lijken gevoelig te zijn. Kenmerkend voor een verenplukkende papegaai is het voorkomen van een afwijkend verenkleed op het lichaam (afgebeten en/of uitgetrokken veren met - in meer of mindere mate - kaalheid), terwijl de bevedering op de kop niet afwijkend is.

Verenplukken kan door medische, omgevingsgerelateerde of psychische factoren worden veroorzaakt. Het achterhalen van de oorzaak is belangrijk voor de behandeling. Bij psychogeen verenpikken lijkt gedragstherapie en het toepassen van kooi- en voedselverrijking de meeste geschikte methode te zijn. Vooral het gebruik van 'voerpuzzels' lijkt daarbij een grote therapeutische waarde te hebben, zoals gebleken is uit een studie met grijze roodstaarten door de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren van het departement Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Tijdens deze studie werd binnen een periode van 4 weken een significante verbetering van het verenkleed gezien na toepassing van voedselverrijking in vergelijking met een controlegroep bij papegaaien in een opvangcentrum (NOP, Veldhoven).