Onderzoeksvoorstellen

Verzoeken tot financiële ondersteuning van onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend bij de secretaris van de Stichting, tenminste 4 maanden voor aanvang van het wetenschappelijke congres van de ECZM.

Voorwaarden voor financiering van projecten

Wetenschappelijk onderzoek moet:

(1) voor zover van toepassing, worden goedgekeurd door een dierethische commissie (DEC) van een wetenschappelijke instelling, en bij gehouden vogels bovendien met toestemming van de eigenaar (Informed Consent),

(2) worden goedgekeurd door het onderzoeksbestuur van een wetenschappelijke instelling,

(3) bij voorkeur worden uitgevoerd aan een wetenschappelijke instelling, onder begeleiding van een dierenarts-specialist vogelgeneeskunde, die ervaring heeft met wetenschappelijk onderzoek bij vogels, blijkend uit een promotie. (PhD op het gebied van de vogelgeneeskunde.)