Randomized clinical trials

(Klinische effectiviteitstudies van behandelmethoden)

Veel behandelmethoden in de vogelgeneeskunde zijn gebaseerd op de klinische ervaring van de behandelaar. Daar de ernst van veel aandoeningen in de loop van de tijd kan variëren en veel aandoeningen zelfs spontaan kunnen genezen, is het effect van een ingestelde behandelmethode door individuele behandelaars of vogeleigenaars moeilijk te beoordelen, hoewel wél de neiging bestaat om het oordeel van de effectiviteit van een behandeling te baseren op deze persoonlijke ervaring. Om effectieve behandelmethoden te kunnen onderscheiden van ineffectieve behandelmethoden, is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Om een behandelmethode goed te kunnen evalueren, is het belangrijk dat de groep vogels die de te testen behandelmethode ondergaat, wordt vergeleken met een controlegroep ('placebogroep' ). De samenstellingen van de controlegroep en de groep die de te testen behandelmethode zal ondergaan, moeten volgens het lot worden bepaald ('randomiseren'). De behandelingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat de onderzoekers en de dieren en hun eigenaars niet weten in welke groep zij zijn ingedeeld ('blinderen'). Voorts moeten eventuele verschillen tussen de groepen van te voren zijn voorspeld, klinisch van belang zijn, én statistisch significant.