Reden van oprichting

Omdat ik geen kinderen heb, maar wél een passie voor vogels, besloot ik om na mijn overlijden mijn vermogen na te laten aan een goed doel m.b.t. vogels.
Natuurlijk zocht ik een betrouwbare erfgenaam en daarom heb ik contact opgenomen met de faculteit Diergeneeskunde (Afdeling Vogels en Bijzonder Dieren) te Utrecht. Dit leek me de beste stap die ik kon zetten.
Ik werd te woord gestaan door een medewerkster die mijn verhaal aanhoorde en zij zou mijn voorstel bespreken met degenen die hierover meer konden vertellen.
Na enkele dagen werd ik gebeld door Dr. J.T. Lumeij, specialist Vogelgeneeskunde, die een afspraak maakte om met mij over mijn plan te komen praten. Dit gesprek heeft in januari 2007 plaatsgevonden.
Wij kwamen overeen dat er na mijn overlijden een stichting zou worden opgericht.
Enige tijd later opperde Dr. Lumeij het plan om nu al een stichting in het leven te roepen, nu ik mij hiervoor nog zou kunnen inzetten.
Ik vond dit een goed idee en we besloten om de Liesbeth de Jong Foundation for the Advancement of Avian Health and Welfare (LJFAAHW) op te richten. In feite ben ik nu min of meer mijn eigen erfgenaam.
Een notaris te Leerdam, die in de arm werd genomen om de oprichtingsakte op te maken, vond het zo'n bijzonder initiatief, dat hij zijn medewerking hieraan volkomen belangeloos heeft verleend.
Dr. Lumeij heeft snel regelingen getroffen waardoor het mogelijk was om de LJFAAHW te kunnen presenteren tijdens het tweejaarlijks ECAMS (European College of Avian Medicine and Surgery) congres, dat eind maart 2007 in Zürich werd georganiseerd.
Ik heb daar twee keer een PowerPoint presentatie gehouden ten overstaan van vogelspecialisten uit de gehele wereld. Tijdens de presentatie heb ik gebruik gemaakt van humoristische foto's van 'parkietengesprekken'.

De maidenspeech met de bijbehorende foto's kunt u elders op deze site bekijken.

De tekstballonnen zijn in de foto's geplaatst met behulp van het grafische computerprogramma: Birdy's Balloon Creator, dat speciaal voor de LJFAAHW en mij is gemaakt door mijn goede vriend en software ontwikkelaar Ruud van Steenis.
Hij en mijn jonge vriendin Josephine Boom hebben ook de website en het logo van de LJFAAHW tot stand gebracht.
Over de doelstellingen en het bestuur van de LJFAAHW kan men elders op deze site informatie vinden.
Zie hiervoor Statuten en Bestuur.


Liesbeth de Jong
Secretaris LJFAAHW