Symptomen

De volgende symptomen kunnen erop duiden dat uw vogel ziek is:

- Aanwezigheid van oog- of neusuitvloeiing
- Opzetten van de veren (bolzitten)
- Vermindering in de activiteit van uw vogel, sufheid of veel slapen
- Veranderingen in de ademhaling (versneld, dieper, staartwippen) of in de stem van uw vogel
- Verminderd gebruik van een poot
- Laten afhangen van één of beide vleugels
- Veranderingen in de eetlust of wateropname
- Plotselinge afname van het gewicht van uw vogel
- Veranderingen met betrekking tot de kleur, hoeveelheid of vorm van de ontlasting, bv. diarree

Symptomen die kunnen duiden op een levensbedreigende ziekte of probleem zijn:

- Bijttrauma, door een andere vogel of door een ander dier.
Zelfs bij verdenking op een kattenbeet moet u direct contact opnemen met uw
(in vogelgeneeskunde gespecialiseerde) dierenarts
- Niet te stelpen bloedingen
- Brandwonden
- (Verdenking op) vergiftiging
- Benauwdheid/Ademhalingsproblemen
- Flauwtes of toevallen
- Bloederige (of zwarte) ontlasting
- Persen op ontlasting (of bijv. op een ei)

U wordt aangeraden om in deze gevallen direct contact te zoeken met een (in vogelgeneeskunde gespecialiseerde) dierenarts voor verdere behandeling.

Daarnaast zijn diverse problemen te onderscheiden die wat minder spoedeisend zijn, maar wél op korte termijn (bij voorkeur binnen 24-48 uur) door een (in vogelgeneeskunde gespecialiseerde) dierenarts gezien dienen te worden:

- Trauma aan het oog (direct een dierenarts raadplegen)
- Niet eten, desinteresse in voer; met name bij kleinere vogels kan dit binnen 24 uur levensbedreigend zijn!
- Plotseling ontstane zwellingen
- Botbreuken
- Diarree

De vogel moet goed in de gaten worden gehouden. Wanneer u een verslechtering in de conditie van uw vogel bemerkt, is het verstandig om contact op te nemen met uw (in vogelgeneeskunde gespecialiseerde) dierenarts.