Vogelhouderslong

Wat is vogelhouderslong?

Vogelhouderslong, ook wel duivenmelkerslong genoemd, is een allergische reactie die in de longen wordt opgewekt door contact met veerstof of ingedroogde ontlasting van vogels. Niet alleen duiven maar ook andere vogelsoorten die dit veerstof produceren, zoals (gras)parkieten, papegaaien en pluimvee, worden genoemd. De ziekte heeft niets te maken met de gezondheid van de vogels, maar ontstaat als gevolg van contact met de eiwitten die in dit veerstof of in ingedroogde ontlasting aanwezig zijn. Tijdens het inademen komen deze ingedroogde deeltjes in de luchtwegen van mensen terecht. Wanneer herhaaldelijk contact hiermee plaatsvindt, kan men vervolgens een overgevoeligheidsreactie tegen deze eiwitten ontwikkelen.


Bij welke mensen wordt vogelhouderslong aangetroffen?

Vogelhouderslong is een ziekte die voornamelijk bij mensen voorkomt die intensief contact hebben met vogels. Dit betreft bijvoorbeeld duivenhouders, maar ook dierenartsen en hun assistenten die veel met vogels werken, kunnen deze ziekte ontwikkelen..


Welke verschijnselen kunnen gezien worden bij vogelhouderslong?

De verschijnselen zijn het gevolg van een overgevoeligheidsreactie in het longweefsel en geven als zodanig aanleiding tot klachten als toenemende benauwdheid. De symptomen lijken vaak op die van astmapatiënten, waarbij kortademigheid en hoesten kunnen optreden. Er zijn verschillende stadia te onderscheiden, zoals een acute, subacute en chronische vorm. De chronische vorm leidt in veel gevallen tot onomkeerbare problemen als gevolg van vorming van bindweefsel of littekenweefsel in de longen.


Hoe kan vogelhouderslong voorkomen worden?

De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om vogelhouderslong te voorkomen, is het vermijden van het inademen van de hiervoor verantwoordelijke stofdeeltjes. Het gebruik van gezichtsmaskers of luchtreinigingsapparatuur met actieve filters zijn hierbij het meest effectief gebleken.


Voor meer informatie: raadpleeg uw huisarts