Waar vindt u hen?

De in Europa door de European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) erkende vogelspecialisten staan zowel gepubliceerd op hun website als op die van de European College of Zoological Medicine (ECZM)
U kunt dus deze websites raadplegen om de specialistenstatus van een dierenarts te verifiëren.

In Nederland zijn de volgende personen erkend als vogelspecialist (in alfabetische volgorde):

J.M.M. Cornelissen
Dierenkliniek Broerdijk
Broerdijk 1
6523 GM Nijmegen
http://www.dierenkliniekbroerdijk.nl

Dr. J.T. Lumeij
Afdeling Vogels en Bijzondere Dieren
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/gezelschapsdieren/vogels_bijz_dieren/

Dr. Nico J. Schoemaker
Afdeling Vogels en Bijzondere Dieren
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/gezelschapsdieren/vogels_bijz_dieren/

F.A.L.M. Verstappen
Hoofdstraat 121
3971 KG Driebergen
http://www.dierenkliniekhoofdstraat.nl/index.php?page=dierenkliniek

Dr. I. Westerhof
Afdeling Vogels en Bijzondere Dieren
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/gezelschapsdieren/vogels_bijz_dieren/

Momenteel is er in Nederland één vogelspecialist in opleiding aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht: Mw. drs. Y.R.A. van Zeeland. Als onderdeel van haar specialisatie doet zij een onderzoek naar verenplukken bij papegaaien.
Voor dierenartsen-specialist vogelziekten in het buitenland wordt verwezen naar bovengenoemde websites van ECZM en EBVS.