Wat is ECZM?

De afkorting ECZM staat voor European College of Zoological Medicine.
De ECZM is een Europese vereniging van dierenartsen die zijn gespecialiseerd in inwendige ziekten bij en chirurgie van vogels, die voor het genoegen van de mens in huis en hof worden gehouden (papegaaien, roofvogels, postduiven, voliërevogels, sierpluimvee). De doelstelling van de ECZM is om de kwaliteit van het specialisme vogelgeneeskunde te bewaken door middel van het opstellen van regels met betrekking tot opleiding, examens, nascholing, uitrusting van praktijken, en het toezien op de naleving hiervan.